Xin ý tưởng giao dịch cổ phiếu DCG

Mình xin ý tưởng giao dịch cổ phiếu DCG trong thời gian tới với ạ. Xin cảm ơn

1 Likes

Cổ phiếu DCG - May đáp cầu… Bình Than :sob:

Xin lỗi bạn, ca này chúng tôi không phân tích được vì Cổ đông quá cố đặc, Cổ phiếu không có thanh khoản vì chẳng ai chịu bán.

hình ảnh

Với những cổ phiếu như này, dân Phân tích kỹ thuật chúng Tôi cũng chỉ có thể biết… Đáp cầu mà thôi.

Bạn vui lòng xem qua chi tiết về Công ty và tỷ lệ nắm giữ:

hình ảnh

Trong trường hợp quá khao khát Đáp cầu, Vui lòng hẹn gặp các nhân vật sau ở Cầu Bình Than:

Họ và tên Ms. Đặng Anh Đào
• Chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Xin cảm ơn.

Ôi. Xin lỗi bạn. Mình gõ nhầm. Mình xin ý tưởng giao dịch của DGC, view trung dài hạn ạ. Rất xin lỗi bạn.

1 posts were split to a new topic: Cổ phiếu DGC - Hoá chất Đức Giang - VDV thuận!?

Do phân tích DGC hơi dài và tiêu đề bạn đặt bị sai, nên mình tách nó ra thành 1 chủ đề mới độc lập. Bạn @Serge_Zeal xem lại góp ý về DGC ở đây nhé:

1 Likes