Vốn 100 triệu nên mua cổ phiếu nào?

tôi muốn tận dụng nhịp hồi của thị tường chứng khoán sắp tới để cơ cấu danh mục với số vốn 100 triệu.
dự dịnh sẽ chốt lời trong ngắn hạn vào tháng 4 năm 2023.
xin ý kiến của anh tô triều về danh mục mã cổ phiếu nên chú ý cùng các điểm mua-bán.

Theo mình gửi ngắn hạn 1 tháng. Chờ lãi điều hành tăng, các Bank tiếp tục tăng lãi huy động lên 2 con số thì làm cái Kỳ hạn 36 tháng. Khuyến nghị là như thế.

Have a good luck!

1 Likes

Vâng. Em cảm ơn anh