US OIL Spot tuần 13-2023: Hỗ trợ chuyển thành kháng cự!?

US OIL Spot tuần 13-2023: Hỗ trợ chuyển thành kháng cự!?

Anh cu Dầu sau mấy lượt hụt thì nó đang mò về lại Fibo 61.8% đồng thời là EMA200 khung H4 + với Hỗ trợ chuyển thành kháng cự.

RSI và Stochastic đang oversold. Liệu rằng cú Pullback này chỉ là đợt phục hồi để giảm tiếp, hay Dầu tiếp tục mò mẫm Sideway 70 - 82$!?

Tuần này mình muốn Setup lệnh Short dầu ở cái kháng cự hợp lưu này xem liệu có Recover được khúc lỗ nào không.

Chiến lược giao dịch:

Chiến lược này sẽ được tự huỷ lúc 22:30 ngày thứ 6 nếu không khớp!

Chúc ae giao dịch thành công!

2 Lượt thích