Tô xem giúp chị US30 có phải đã hoàn thiện mô hình Harmonic Cypher đúng chuẩn chưa nhé! Cảm ơn em nhiều

image

1 Likes

Với Harmonic Cypher thì Giá tăng về điểm X nó vẫn hợp lệ nha bạn.

Tuần này phải xem xét dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ xem như thế nào. Nhưng sản xuất TQ giảm thì cũng đáng ngại đây. Chưa rõ cơn bão nào làm cho Chứng khoán giảm tiếp. Nhưng cũng khá nguy với bối cảnh này.

1 Likes