Roadmaps tuần 50-2022: Chuẩn bị FOMC

Lộ trình hoạt động cộng đồng tuần 50-2022:

12/12/2022: Phản hồi về ý tưởng giao dịch với PC1 của bạn @Phuong_Nguyen2 trong chủ đề: Em xin đánh giá của bác về con PC1 ạ? [1]

13/12/2022 - 19:)): Free Live Trading tuần 50-2022 trên Youtube Tô Triều: https://youtu.be/vusAwvB4Me0

13/12/2022: Thiết lập lại kênh tín hiệu trên Discord chuyển từ Thread thành Channel để không bị ẩn.

14/12/2022: (Bài viết): Xây dựng kế hoạch chi tiêu: Để tháng sau tiêu nhiều hơn tháng trước

15/12/2022: Phản hồi về #trading với Cổ phiếu KBC của bạn @Nguyen_Hai trong chủ đề: Xin ý tưởng giao dịch cổ phiếu dòng KCN - mã KBC

15/12/2022: Phản hồi với cổ phiếu DBC của bạn @Lien trong chủ đề: Xin ý tưởng giao dịch cổ phiếu DBC

16/12/2022: Thêm 02 nội dung Hướng dẫn đầu tư tại #bat-dau

17/12/2022: (Phân tích) Top 10 Price Action tuần 51-2022


  1. Em xin đánh giá của bác về con PC1 ạ? - #3 bởi tohaitrieu ↩︎

5 Likes

Tuần 49-2022 hoạt động hết công suất và đạt chỉ tiêu hoàn thành 100% khối lượng công việc:

1 Likes