Roadmap tuần 49-2022: Tập trung thoát hàng

1 năm có 52 tuần và chúng ta đang ở tuần thứ 49. Hiện tại Tui sẽ xây dựng các Roadmap theo từng tuần và triển khai để chúng ta xây dựng được một Cộng đồng vững mạnh, bền và có đóng góp cho lĩnh vực Trading tại Việt Nam.

Tuần 49-2022:

06-12-2022: Free Live Trading tuần 49-2022 trên Youtube Tô Triều [1]
07-12-2022: Phân tích trả lời cho chủ đề từ @Thien_Thanh Em xin ý kiến của anh về 3 mã: TTF, HNG và VIB ạ
08-12-2022: Phân tích trả lời cho chủ đề từ @Hieu_Pham : Dòng chứng khoán: Cổ phiếu SSI và VND - #3 bởi Hieu_Pham
09-12-2022: Phân tích trả lời cho chu đề từ @long_nguyen : Xin ý tưởng giao dịch cổ phiếu IDC và CTD
10-12-2022: Top 10 Price Action tuần 50-2022[2]
10-12-2022: Xây dựng trang Wiki cho diễn đàn Tổng hợp và đưa ra lộ trình đầu tư sẽ được công bố về sau. [3]
11-12-2022: Tạo cảnh báo giá các mã cổ phiếu gửi trực tiếp vào Discord


  1. Link Live lúc 19:00 ngày 06-12-2022: https://youtu.be/htgf3DvUG20 ↩︎

  2. Top 10 Price Action tuần 50-2022 (12 - 18/12) - Tô Triều ↩︎

  3. Trang Wiki dự kiến: https://asktrader.vn/c/bat-dau/9 ↩︎

4 Likes