Quy trình lập kế hoạch - Phân tích thị trường theo bản đồ tư duy 2023

Buổi Live đầu tiên năm 2023 mình chia sẻ định hướng và cách mình sẽ thực hiện các phân tích cho năm 2023. Để dễ hiểu mình đã trình bày = Mindmaps và dưới đây gửi tới anh em quy trình Lập kế hoạch, phân tích thị trường được chia sẻ trong buổi Live:

Xem lại hướng dẫn và Live miễn phí tại đây.

Chúc anh em một năm mới giao dịch thành công!

5 Likes