Phân tích mã cổ phiếu: NHH

Ad cho xin ý kiến đầu tư mã NHH

Bạn cần thêm thông tin VD:

  1. Giá mua trung bình đang nắm giữ
  2. Ý tưởng bạn muốn mua Cổ phiếu NHH vì yếu tố nào
  3. Bạn dự định phân bổ tỷ trọng như thế nào.
  4. Mã thuộc ngành nghề nào?
  5. Tình hình kinh doanh hoặc cổ tức ra sao…

Từ đó mới có căn cứ thảo luận, phân tích và góp ý được chứ như thế này không có gì mình phải tìm hiểu thông số từ A-Z thì có vẻ không tốt lắm. Thời gian mỗi ng là có hạn mà.

1 Likes

Hi Triều,

theo cá nhân mình quan sát thì có một số lý do sau:

  1. Trong suất năm 2022 ban lãnh đạo NHH liên tục mua vào cổ phiếu

  2. Chỉ số P/B đang rơi vào ngưỡng < 1

  3. Doanh thu thuần cũng như hiệu quả kinh doanh trong các quý gần đây đã phục hồi so với trước dịch Covid

  4. trên biểu đồ kỷ thuật: chart daily đã hình thành 2 đáy, RSI thì có dấu hiệu phân kỳ

Nếu mua nắm giữ thời gian tối thiểu 1 năm thì không rõ giá hiện tại có tốt chưa?

Thanks Triều nhiều!

2 Likes