Nhận định xu hướng giá dầu USOILSPOT và tìm cơ hội chờ bán

Khi quan sát trên khung biểu đồ H1 của giá dầu USOILSPOT tôi nhìn thấy đang tạo kênh giá giảm với mục tiêu lần chạm thứ 3 của kênh giá tại 92,60. Tại vùng giá này tôi nhận thấy khả năng xác suất bị bán xuống rất là cao với các lý do sau đây:

  • Vùng giá 92,60$ trùng với Fibo 61.8
  • Trước đó giá tạo Mô Hình 2 đỉnh tại 100,9 với đáy trung tâm tại vùng giá 92,60$. Trước đó là hỗ trợ và khả năng sẽ tạo kháng cự tại đây.
  • Lần chạm thứ 3 của trendline giảm khả năng là ở 92,60$. Nếu lên tới đây khả năng cao RSI khung H1 cũng bị quá mua.
    image

Với các nhận định ở trên mục tiêu tôi sẽ chờ bán Dầu tại 92,49 và 92,60.
Xin mời mọi người cùng thảo luận và góp ý.

2 Likes

Hiện tại Dầu WTI nếu phải lựa chọn 1 Kháng cự, mình hiện tại chỉ có thể tin cậy được Kháng cự ở 94 - 96.

Ngoài ra không dám mạo hiểm vì vùng 92 trước đó là vùng Quét Stop Loss của 94 và 96 cho nên giờ nó cũng có thể sẽ trở thành vùng bẫy giá.

Như vậy, vùng quét Stop Loss của các ông Short 92 bây giờ sẽ nằm ở đúng 94 - 96

asktrader-totrieu-2022-08-05-at-12-41-01-PM

Mình vẫn chờ 94-96 chứ không mạo hiểm với USOILSPOT. Chưa hiểu lý do gì kéo nó lên tới vùng giá này được. Nhưng vùng này chứa nhiều yếu tố mà mình có thể chấp nhận xác suất hơn vùng 92.xx