Mua HTN được không?

Cho mình hỏi điểm mua của HTN nhé Ad?

@Tran_Nguyen bạn tham khảo qua về quy tắc đăng bài để Bổ sung các nội dung cần thiết, Mình sẽ xem xét và Reply dựa trên các nguyên tắc này:

Bạn chỉ hỏi thế mình không rõ Ý tượng bạn muốn mua HTN là gì và vùng giá nào để có thể tư vấn chi tiết được.