Liệu uscrde có lên lại 100 không anh Tô. EM buy ở 95

Capture

1 Likes

Mình đọc mãi mới hiểu bạn viết cái gì. USCRUDE. Mình đang bán, nên không có ý định và ý tưởng hold mua dầu.