[Góc tư vấn] Chiến lược đầu tư tài chính 300-500tr chứng khoán Việt Nam

Chào admin và các anh em trader
Hiện hiện tài chính mình có 300-500 muốn đầu tư cổ phiếu các công ty có cổ tức cao, hoạt động kinh doanh tốt và nếu giá cổ phiếu tăng trưởng qua các năm ổn định thì càng tốt.
hình ảnh
Danh mục đầu tư hiện tại của mình như ảnh trên. Nhờ admin và các ae trader tư vấn giúp mình nên cắt cổ nào, giữ cổ nào và với số vốn của mình 300-500 thì nên chia vốn đầu tư như thế nào là hợp lý thời điểm này.
Mình xin cảm ơn admin và các bạn trader tư vấn giúp mình!

1 Likes

Cổ phiếuCDN

Bác đã có thể bán để chờ gom giá thấp hơn vì hai mốc quan trọng để nhận cổ tức đều đã qua và bác chắc chắn sẽ nhận được cổ tức 1500đ.

  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2022

Cổ phiếu CLL

Nên tiếp tục nắm giữ

Cổ phiếu CTG:

Nên xem xét cắt lỗ ở vùng 30k Sau đó mua lại ở vùng 21k.

Cổ phiếu DVP

Nên tiếp tục nắm giữ và mua thêm ở vùng giá 45k - 47k.

Cổ phiếu EVF:

Tiếp tục nắm giữ và mua thêm nếu giá dưới mệnh. Mua được từ 9.5k trở xuống thì tốt, nắm giữ tới ít nhất T04 năm 2023. EVF nên ưu tiên nắm giữ 3-5 năm với kỳ vọng giá 20.000đ/cp. Lợi nhuận từ chênh lệch giá tầm 20%/năm + Cổ tức tầm 8%/năm

Cổ phiếu PHP

Xem xét thoát hàng ở 21k hoặc 22k và chờ mua lại ở 15k.

Cổ phiếu Pow

Tiếp tục mua vào và nắm giữ trong dài hạn giá dưới 13k.

Cổ phiếu VNM

Nắm giữ trong dài hạn theo chiến lược 2 đáy và mua thêm từ 64.5k trở xuống.

Goodluck bác.

1 Likes