Giới thiệu chuyên mục Ý tưởng giao dịch

Hỏi đáp, góp ý về ý tưởng giao dịch để hoàn thiện và nâng cao kỹ năng giao dịch. Khi đăng các ý tưởng giao dịch cần bao gồm

  1. Mô tả chi tiết các tín hiệu giao dịch
  2. Kèm hình ảnh thể hiện rõ ý tưởng
  3. Đừng bỏ quên Khối lượng giao dịch
  4. Bắt buộc phải có Stop Loss dự kiến

Ngoài ra có thể hỏi đáp về các Mô hình Price Action