Giới thiệu chuyên mục Market 24/7

Chuyên mục Market 24/7 cập nhật tin tức mới nhất, quan trọng nhất có khả năng tác động mạnh tới thị trường trong ngày, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Các lĩnh vực cập nhật tin tức:

  1. Chứng khoán cơ sở Việt Nam
  2. Chứng khoán quốc tế
  3. Kinh tế Vi mô - Vĩ mô
  4. Ngoại hối - Forex
  5. Tiền mã hoá - Crypto
  6. Thị trường hàng hoá - Commodities
  7. Các chính sách lãi suất - Tiền tệ từ các Central Banks.