Giá Vàng hôm nay 04-07-2022: Đề phòng Vàng có thể tăng hơn nữa trong tuần

Tôi đang quan sát biểu đồ kỹ thuật Giá Vàng hôm nay 04-07-2022 và nhận thấy một vài tín hiệu kỹ thuật cảnh báo phe Bear không nên động thủ.

Tôi sử dụng 2 chỉ báo kỹ thuật chính là EMA200 và RSI(14) cùng với Price Action để đánh giá nhanh đặc biệt cần lưu tâm cho các bạn Day Trading.

Giá Vàng hôm nay 04-07-2022

4 Timeframe mà Tôi theo dõi là Daily, 4 giờ, 1 giờ và 30 phút.

Chỉ báo EMA200

Giá Vàng đang biến động hoàn toàn dưới EMA200 chứng tỏ Phe Bear có nguy cơ vẫn chực chờ ở vùng giá nào đó (tất nhiên không phải vùng giá này).

Duy nhất có Chu kỳ 30 phút, Vàng đã chạm EMA200 nhưng chưa Breakout được để có thể tiếp tục gia tăng.

Phiên hôm nay có thể thanh khoản sẽ kém thị trường sẽ hoạt động ổn định từ ngày mai.

Như vậy các dấu hiệu này cho thấy Vàng sẽ khó được thuyết phục là sẽ giảm sâu từ vùng giá này.

Chỉ báo RSI(14)

Chỉ báo RSI14 cảnh báo rõ hơn phe Bear không nên manh động trong vùng giá từ 1811 - 1816 hoặc thấp hơn.

Trên cả 4 Timeframe, dù bật tăng hơn 400pips kể từ vùng sụt giảm tại 1785 nhưng RSI vẫn chưa hề Overbought. Điều này nghĩa là Vàng vẫn còn các đợt tăng để RSI tiếp cận ngưỡng Overbought.

Vùng giá nào cần lưu tâm!?

Để xem xét các vùng giá quan trọng, Tôi xem xét qua các Thông số kỹ thuật của Vàng[1]:

vaotrongmarket 2022-07-04 at 1.12.53 PM

Day Trading hiện tại Tôi thấy vùng giá 1795.96 và 1800 có tiềm năng là Hỗ trợ quan trọng.

Đây là vùng hợp lưu giá của nhiều tín hiệu:

  1. Pivot Point Daily
  2. S1 Monthly Pivot Point
  3. EMA100 Weekly

Như vậy, Phe Bull sẽ có thể đánh lên từ 1800 tới 1795.96 và Stop Loss tại 1788.96

Đối với phe Bear họ sẽ tìm kiếm kháng cự tại các vùng giá hợp lưu sau:

  1. 1829 - 1831.69
  2. 1851 - 1852
  3. 1869 - 1872

Nghĩa là mục tiêu đầu tiên phe Bull sẽ dừng lại ở 1829.69 trước khi tìm kiếm các mục tiêu xa hơn.

Từ các dữ liệu này, Day Trading và Swing Trading cho phe Bull trong tuần phù hợp sẽ là:

Chờ mua: $1799.69 và $1795.96
Stop Loss: $1788.96
Take Profit: $1816.96, $1823.69, $1830.96

Khảo sát:

Quan điểm Xu hướng giá Vàng tuần 27-2022 của bạn là:
  • Tăng điều chỉnh
  • Sideway
  • Tiếp tục giảm

0 người bình chọn

Mời các bạn cùng thảo luận @loyalty


  1. https://www.tohaitrieu.net/currencies/xau-usd/ ↩︎