Giá Dầu USOILSPOT Tuần sau có Khả năng hình thành MH Harmonic Cypher và MH 2 Đỉnh

Khi quan sát biểu đồ giá Dầu khung H1 tôi thấy có khả năng hình thành MH Harmonic Cypher với lý do là sau khi giá tăng lên chạm vùng giá Fibo mở rộng 127.2 và sụt giảm.
image
Điểm thứ 2 tôi nhìn thấy trên biểu đồ H4 là việc hình thành MH 2 đỉnh với đỉnh 2 đang có MH nến giảm mạnh Bearish Engulfing.
image
Nếu giao dịch theo MH nến Bearish Engulfing thì tôi sẽ chờ giá hồi về 50% thân nến Bearish và vào lệnh Sell.

Đó là góc nhìn của tôi về giá Dầu, mời các bạn cùng góp ý thêm.

5 Likes