GBPJPY: Bán hụt 10 lần, lần 11 Stop Loss, lần 12, 13, 14 +500pipss, Nếu không kiên trì thì bạn được gì?

GBPJPY có thể nói là cặp tiền khó chịu nhất gần tương tự như GBPUSD của năm 2020.

Năm nay, Tôi bán hụt GBPJPY từ khi nó chạm 168.00 đúng 10 lần. Có những thời điểm nghĩ mà cay, mà cáu.

Thậm chí, tới khi khớp được lệnh còn bị Stop Loss.

Tuy nhiên, cuối cùng khi mọi thứ đi đúng đường thì thành quả trở về. Mình bán được 3 lần trúng 3 đỉnh của GBPJPY.

3-lan-ban-gbpjpy

  • Lần 01: 2 đỉnh ở 168.32

  • Lần 02: Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước ở 166.89

  • Lần 03: Tiếp tục bán khi GBPJPY sụt giảm và quay về tạo đỉnh tại 166.19.

Nhiều bạn hỏi về vấn đề DCA, Không phải mình không DCA, mà Market không đủ điều kiện để DCA trong 2 trường hợp:

  1. Có Setup và đã Take Profit, nên tiếp tục tìm cơ hội theo hướng đã Take Profit nên không còn thể hiện lệnh trước đó. Chỉ có thể nhìn vào Trading Journal mới thấy được.
  2. Muốn DCA nhưng Market đi luôn, không đạt điều kiện để DCA tiếp theo.

Cuối cùng, xin chúc mừng các ACE!