Cổ phiếu VMS: Đỉnh từ khi lên sàn, thoát chưa!?

Cổ phiếu VMS dường như làm Tui vỡ oà khi nó gần như không có thanh khoản, bỗng từ vực thẳm trỗi dậy và trở thành khoản đầu tư sinh lời nhất năm 2022 của Tui hizzz.

Như vậy, sau khi nhận cổ tức 800đ/cp và chờ đợi tới giờ cũng hơn năm thì VMS đã mang về quả ngọt. Với lượng cổ phiếu cực kỳ cô đặc, VMS có nhược và cũng có ưu.

Nhược là nếu mất thanh khoản, thì sẽ rất khó để bán VMS với khối lượng lớn.

Ưu là nếu nó được quan tâm, thì muốn cũng chẳng mua được.

Hôm nay, VMS tiếp tục trần và có lẽ chắc sắp bị giải trình tới nơi rồi. Với mức trần này thì chúng ta có thể thấy VMS chỉ cách mức giá cao nhất kể từ khi lên sàn đúng… 100đ.

Tôi đã out hơn 50% (8600 cp) ở vùng giá 11600 với mức lợi nhuận tốt. Nhưng có lẽ chưa phải là tốt nhất.

Rất may, với nguyên tắc: Không bao giờ được phép bán 100% cổ phiếu 1 lần, Tui vẫn giữ được 6400 cp VMS hehehe.

Và đây là chiến lược tiếp theo:

  1. Tiếp tục out 1/3 của 6400 (2100)
  2. Hold và tiếp tục out khi VMS trần từng ngày.

Tôi sẽ tham gia lại khi VMS quay trở về đáy cũ, hoặc bèo nhất cũng phải về mệnh.

Như vậy, đoạn đường với VMS tới đây đã hết cho vòng đầu tiên. Out hàng và chuẩn bị vòng thứ 2 thôi anh em.

Tui đã setup và ngay khi chạm ngưỡng kỳ vọng mua nó sẽ gửi trực tiếp lên Kênh Discord dành cho nhóm @loyalty

Have Fun Trading!

5 Likes

Hình ảnh phân tích cổ phiếu VMS ngày 12/10/2021

Chiến lược đưa ra ngày 12/10/2021

Have Fun Trading!

3 Likes

bác cầm e nó hơn 1 năm ah.nể bác thật.

2 Likes

1 năm với Profit tính tới hiện tại là tuyệt vời rồi. Chưa kể cổ tức đã chia :relieved:

3 Likes

con nào cứ có cổ tức đều đặn hơn lãi ngân hàng là quá đẹp rồi.

2 Likes