Cổ phiếu POW Q3-2022: Sẽ có phân kỳ tăng giá!?

Một trong các kịch bản với cổ phiếu Pow mà mình đang quan sát và theo dõi rất sát. Và mình kỳ vọng POW sẽ tiếp tục biến động ở dưới 13.000đ để mình có thêm thời gian gom hàng trước khi nó bật tăng trở lại.

vaotrongmarket 2022-07-01 at 11.05.15 AM

Mô hình nên tăng mở rộng này trong chứng khoán xuất hiện rất nhiều và thường mang lại những khoản lợi nhuận lớn. Chắc hẳn các bạn chưa quên cú giao dịch với PVB x2 năm 2021 cũng với mô hình này.

Về mặt kinh doanh, POW vẫn đang khả quan.

Năm 2022, POW đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận trong khi Doanh thu kế hoạch Q1 đã đạt 29%.

Với việc sản lượng tiêu thụ điện Vượt đỉnh toàn thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng POW không chỉ trong ngắn hạn mà còn trong dài hạn nữa.

Dữ liệu GDP cũng cho thấy tình hình kinh tế Việt Nam đang khả quan khi GDP Q2-2022 cao nhất trong nhiều năm kể từ năm 2021[1].

tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-viet-nam-6-thang-dau-nam

Mình kỳ vọng sẽ gom POW tiếp tục sau khi đã chốt lời 1 phần ở 16.000đ hôm trước.

  • Vùng giá khuyến nghi gom: 10.000 - 13.000đ

  • Vùng giá kỳ vọng: 24.000đ.

  • Vùng giá nên cắt lỗ: 7900đ.

Kế hoạch giao dịch:

Giai đoạn 1 từ T07 tới T11-2022

Mua Pow với ngưỡng giá từ 10.000đ - 13.000đ.

Chốt lời (Bán số cp bằng ngưỡng lợi nhuận) ở 16.000đ.

Giai đoạn 2 từ T11-2022 - T04-2023

Chờ gom tiếp #POW ở vùng giá 13.000đ sau khi chốt lời với mục tiêu kỳ vọng là 19.000đ và 24.000đ.

Tải về File Excel cho tuỳ chọn Thoát vốn, hoặc Thoát lời [2] : https://t.me/swingchungkhoan/123

Mời các ACE cùng thảo luận.

Lưu ý thêm về EMA200 trên biểu đồ Daily của POW đang đi ngang, tiến thẳng vào góc 3 giờ đồng nghĩa với việc POW có thể sẽ Sideway trong vùng từ 11.500đ - 16.000đ với trung tâm là EMA200 tại 14.300đ.


  1. https://thanhnien.vn/gdp-quy-2-nam-2022-tang-7-72-cao-nhat-ke-tu-nam-2011-post1473115.html ↩︎

  2. https://t.me/swingchungkhoan/123 ↩︎

1 Likes