Có nên FOMO chứng khoán T12-2022!?

Theo tui, ở khúc này các AC không nên follow tin trên mặt báo nữa.

Tui quan sát thấy các phiên gần đây, tiền chủ yếu là Quỹ + Tự doanh mua mà Báo chí rầm rộ quá. Dễ là để lùa và kích thích lòng tham của Nhà đầu tư nhỏ lẻ để tụi nó xả vào đầu.

Nếu như các ac nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục đứng khoán, vậy cho hỏi là nó có thể mua vào đến bao giờ!?

Nếu nó tiếp tục đánh lên, Tôi khuyên các ac nên xả mẹ vào đầu chúng nó và ôm tiền nghỉ tết, đừng bơm tiền chạy theo nó kẻo nó quay lại xả ròng, thì lại xa bờ không về được.

Khúc này hầu hết các mã đều đã tăng 30 - 40% là thời điểm quá tuyệt vời để Out hàng, ace nào xa bờ đang về bờ, thì thoát hàng. Như vậy là chúng ta có thể xả vào đầu quỹ, ép tụi nó:

  1. Phải hodl hàng
  2. Hoặc phải out hàng và chiết khấu sâu để chúng ta tham gia thị trường trở lại.

Còn không thì sao?

Cho chúng nó tự mua bán với nhau tới khi nó cạn lực thì tự khắc giá sẽ giảm vì ai mua nữa đâu :))

Have a nice weekend!

P/S: Được cái ảnh ngước lên ngó đỉnh tháp mỏi cả cổ. Tui giờ các mã mua giá thấp, ngước lên nhìn giá hiện tại y chang vầy nè (khoe khéo được đi chơi xa tí thôi). Nhưng nếu các ac lao vào chỗ này, thì về sau tui cũng đứng nhìn các ac với tâm thế ý chang thế, mỏi cổ lắm tui không đu được :))