Cho em hỏi đây có phai la mô hình chiếc cốc ngược không anh?

Capture

1 Likes

Chưa có tay cầm thì chưa là cốc

1 Likes