Cho e xin nhận định về mã LDG?

nhờ bác tô cho e xin nhận định về mã LDG, e xem có vẻ giống mô hình giảm quá.

1 Likes