[Case Study] Giá đóng lệnh trung bình khi đóng lệnh từng phần trên MT4 - MT5

,

Hôm nay mình nhận được 1 Case khá hay từ 1 Trader bị thua lỗ khi gồng lệnh quá đà. Khoản thua lỗ ghi nhận trên tài khoản là $8281.54 nhưng chúng ta sẽ không focus vào khoản thua lỗ này mà hãy tập trung vào một giao dịch với mức thua lỗ và giá đóng lệnh bất thường.

Tôi đã khoanh vùng giao dịch này với tham số như sau:

asktrader-totrieu-2022-07-09-at-12-56-27-PM

Ngày mở lệnh: 2021.12.15 19:00:26
Tài sản giao dịch: XAUUSDm (tài khoản Standard)
Ticket: 249189961
Loại lệnh: sell
Khối lượng: 0.5 Lot
Giá mở lệnh: 1756.00
Thời gian đóng lệnh: 2022.07.06 14:39:19
Giá đóng lệnh: 1766.3048
Lợi nhuận: -$515.24

Thắc mắc của Nhà đầu tư:

:information_source: Lệnh Sell Xauusdm 249189961: khối lượng: 0.5 (50), giá Sell 1756.000, đến thời điểm 14:39:19 ngày 06/07/2022 đóng lệnh với giá 1752.070 (giá High), thì làm sao có chuyện âm lệnh được.

Nhà đầu tư này cảm thấy lạ và đã hỏi bên phía hỗ trợ và được trả lời như sau:

Liên quan đến thắc mắc của quý khách về lệnh giao dịch #249189961 trên tài khoản 26032985, chúng tôi xin cung cấp thông tin như sau:

Lệnh giao dịch đã được đóng từng phần 3 lần như sau:

  • Lần 1: 249189961 290398310 26032985 MT5Real Jul 01 2022, 11:58 AM BUY XAUUSDm đóng 0.1 lot 1789.458 Lợi nhuận: -334.58 USD

  • Lần 2: 249189961 290407286 26032985 MT5Real Jul 01 2022, 12:18 PM BUY XAUUSDm đóng 0.1 lot 1785.949 Lợi nhuận: -299.49 USD

  • Lần 3: 249189961 291619914 26032985 MT5Real Jul 06 2022, 2:39 PM BUY XAUUSDm đóng 0.3 lot 1752.039 Lợi nhuận: 118.83 USD

Kết quả cuối cùng hiển thị trên MT5 là kết quả của 3 lệnh đóng từng phần trên. Do đó có kết quả như sau:

Lợi nhuận = -334.58 + -299.49 + 118.83 = -515.24 USD

Giá đóng lệnh trung bình = ( 1789.458 x 0.1 + 1785.949 x 0.1 + 1752.039 x 0.3) /0.5 = 1766.3048

Tuy nhiên nhà đầu tư này vẫn chưa cảm thấy hài lòng và có forward Email qua để hỏi lại mình.

Mình chưa được xem kỹ History và log mt5 của bạn ấy. Nhưng từ dữ liệu mà phía Broker cung cấp thì mình cũng tính toán lại và ra kết quả khớp so với phía Broker tính toán.

Mình cảm thấy Case Study này về sau sẽ còn lặp lại nhiều với người mới nên đưa lên đây để mọi người tham khảo thêm về cách tính toán chi tiết cho trường hợp Tính giá đóng lệnh trung bình khi đóng lệnh từng phân trên MT4 và MT5.

Mời các ace cùng cập nhật thêm!

4 Likes