CẶP GBP/USD thì sao ad ơi đang buy ở 1.19712

fr

2 Likes

GBPUSD mình có cái View trong phân tích và Price Action với tiềm năng có thể tăng về ngưỡng 1.21 sau đó FED ra tin sẽ làm cho em nó giảm về 1.20 hoặc 1.198 và tiếp tục phục hồi theo Vai - Đầu - Vai ngược.

Bạn tham khảo:

asktrader-totrieu-2022-07-26-at-1-11-31-PM

Xem lại bài: Top 10 Price Action tuần 30-2022 (25 - 31/07)

Xem Live miễn phí: Giá Vàng tuần này - Xu hướng Forex - Giá dầu - Chứng khoán cơ sở tuần 30-2022 (25 - 31/07)