4 cổ phiếu Ngân hàng nên chú ý Q4-2022 và vùng giá mua khuyến nghị

4 cổ phiếu ngân hàng được chia sẻ là 4 cổ phiếu mà Tôi chú ý khi đưa ra tổng hợp về các Mô hình Price Action tuần 35-2022[1] và nhận thấy rằng Nhóm ngành Ngân Hàng đang có dấu hiệu phục hồi.

Trích dẫn nhận xét:

Nhận xét chung về Thị trường Chứng khoán tuần 35-2022:

Dấu hiệu tích cực với nhóm ngành Ngân hàng khi tin tức về Room tín dụng tràn ngập thị trường. Cần lưu tâm thêm CTG, TCB và VCB.

Cổ phiếu Bất Động Sản cũng được hưởng lợi 1 phần khi Room tín dụng được nới. Nhưng về mặt chính sách, Cổ phiếu BĐS sẽ gặp nhiều bất lợi khi bài học từ thị trường BĐS Trung Quốc sẽ ảnh hưởng tới tâm lý và quyết định của các nhà hoạch định chính sách.

Mảng bán lẻ – nông nghiệp sẽ có tiềm năng trong nửa cuối năm 2022.

Cổ phiếu VIB với VDV ngược

asktrader-totrieu-2022-09-07-at-12-38-54-PM

Các thông tin cần lưu tâm:

 • Cổ phiếu: VIB
 • Timeframe: 1 ngày – D1
 • Mô hình xuất hiện: Vai – Đầu – Vai ngược.
 • Vùng giá quan trọng: Hỗ trợ tại Fibo 61.8% cho đợt phục hồi trước đó tại 21500đ. Kháng cự tại 27.500đ, 33.000đ và vùng đỉnh cũ tại 36.800đ.
 • Mục tiêu nếu đúng: Giảm điều chỉnh về 21.500đ.
 • Ưu tiên mua vào VIB trong vùng giá từ 17500đ – 21.500đ với mục tiêu là 27.500đ, 33.000đ và vùng đỉnh cũ tại 36.800đ.

Bức tranh tài chính:

asktrader-totrieu-2022-09-07-at-12-51-26-PM

Cổ phiếu TCB

asktrader-totrieu-2022-09-07-at-12-46-30-PM

 • Cổ phiếu: TCB

 • Timeframe: 1 ngày

 • Mô hình xuất hiện: Double Bottoms

 • Vùng giá quan trọng: Hỗ trợ tại 28.000 - 32.000đ/cp. Kháng cự tại 40.000đ/cp, 48.000đ và 56.000đ/cp

 • Mục tiêu nếu đúng: TCB có tiềm năng kiểm tra lại hỗ trợ để tạo 2 đáy trong phạm vi 28.000 - 32.000đ/cp sau đó tăng trở lại.

 • Khuyến nghị: Nên tìm kiếm cơ hội gia tăng tỷ trọng trong phạm vi hỗ trợ mạnh tại 28.000 - 32.000đ/cp

Bức tranh tài chính:

asktrader-totrieu-2022-09-07-at-12-50-41-PM

Cổ phiếu BID

asktrader-totrieu-2022-09-07-at-12-49-02-PM

 • Cổ phiếu: BID

 • Timeframe: 1 tuần

 • Tín hiệu kỹ thuật: EMA200 là hỗ trợ quan trọng

 • Vùng giá quan trọng: Hỗ trợ trong vùng giá từ 32.000đ - 35.000đ/cp. Kháng cự tại 40.000đ, 44.000đ và 48.000đ/cp

 • Khuyến nghị: Nên tìm kiếm cơ hội mua vào BID trong phạm vi từ 32.000đ - 35.000đ/cp với mục tiêu là các kháng cự gần nhất.

Bức tranh tài chính:

asktrader-totrieu-2022-09-07-at-12-52-09-PM

Cổ phiếu VCB

asktrader-totrieu-2022-09-07-at-12-48-30-PM

 • Cổ phiếu: VCB

 • Timeframe: 1 tuần

 • Mô hình xuất hiện: Kênh giá tăng bền vững được duy trì từ năm 2018

 • Vùng giá quan trọng: Hỗ trợ tại 68.000đ - 73.000đ/cp. Kháng cự tại 82.000đ và 90.000đ/cp.

 • Khuyến nghị: Tìm kiếm cơ hội mua vào trong phạm vi từ 68.000đ - 73.000đ/cp với mục tiêu 82.000đ và 90.000đ

Bức tranh tài chính

asktrader-totrieu-2022-09-07-at-12-51-49-PM

Mời các bạn cùng thảo luận.


 1. Top 10 Price Action tuần 35-2022 (29/08 - 04/09) ↩︎